Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa v, năm 2024

(backancity.gov.vn ) – Sáng ngày 10/6,  Trung tâm Chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa v, năm 2024. Dự và khai mạc có đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn; đại diện lãnh đạo công an tỉnh; các Ban xây dựng Đảng thành phố.

Tham gia lớp học có 68 học viên đến từ các phòng chuyên môn thuộc công an tỉnh, công an thành phố Bắc Kạn, Công an huyện Chợ Mới. 

Các đại biểu dự khai giảng lớp học

Khóa học diễn ra trong vòng 30 ngày, từ 10/6 -12/7/2024, các học viên tham gia học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề, tương đương 295 tiết học về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng;nguồn gốc và cơ sở của thế giới xung quanh; xã hội loài người và sự vận động, phát triển của xã hội loài người; hình thái Kinh tế – Xã hội cộng sản chủ nghĩa; cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; vấn đề công nghiệp hóa – nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,.. Ngoài ra, trong quá trình nghiên cứu, trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên đề, học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Bí thư Thành ủy Cù Ngọc Cường đề nghị: Trung tâm Chính trị thành phố thực hiện tốt công tác quản lý lớp học và học viên; duy trì thực hiện nghiêm các quy định về thời gian, chương trình, hình thức học tập theo đúng Điều lệ Đảng và Hướng dẫn 65-HĐND/TW. Các đồng chí giảng viên cần chuẩn bị tốt nội dung bài giảng, có phương pháp truyền đạt hiệu quả, đồng thời phải gắn lý luận với thực tiễn thông qua các ví dụ minh họa, có liên hệ thực tiễn để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Chú trọng liên hệ với tình hình thực tế của địa phương, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết các Hội nghị Ban Chấp hành từ Trung ương đến thành phố và cơ sở; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với các học viên của lớp học cần xác định rõ mục đích, yêu cầu của việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động sắp xếp công việc khoa học, hợp lý để tham gia đầy đủ, hiệu quả các buổi học; chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm Chính trị thành phố và của lớp học đề ra; phấn đấu hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất./.

 Triệu Biển