Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Quốc Vượng -Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng công sản Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Mai Thế Dương- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Xuân Cường- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Quynh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Khánh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;  ; các đồng chí đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ.

Đại hội vinh dự được nhận lãng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều Bộ, ngành Trung ương. 

Đại hội đã báo cáo kết quả  họp phiên trù bị bao gồm bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp chính thức.

 

Diễn văn khai mạc do đồng chí Nguyễn Văn Du – Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn đã nêu:  Cùng với cả nước, Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc Bắc Kạn có quyền tự hào về thành tựu sau 30 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại. Điều đó không chỉ có ý nghĩa trong nước mà còn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.Từ những kết quả trong trọng đó, tại đại hội này các đại biểu sẽ tập trung trí tuệ, phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện tốt các nội dung mà đảng bộ đề ra, góp phần vào thành công của đại hội.

Sau diễn văn khai mạc, các đại biểu tập trung nghe báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo kiểm điểm  hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Khối Công – Nông binh thành phố Bắc Kạn chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh chịu tác động của suy thoái kinh tế thế giới, khu vực và những diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh… nhưng đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Trung ương cũng như tranh thủ mọi thời cơ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng với tốc độ khá. Nông, lâm nghiệp chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hoá; thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường. Các mặt giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được chú trọng và đạt một số kết quả quan trọng. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua đã tạo ra những tiền đề to lớn để tỉnh sớm thoát khỏi nhóm tỉnh nghèo.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hiện nay Bắc Kạn vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: Trong số 72 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X đề ra, có đến 32 chỉ tiêu xấp xỉ đạt và không đạt. Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững; công nghiệp tăng trưởng chậm; thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Nhiều hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục – đào tạo chậm được khắc phục. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Vì vậy, mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ 2015 -2020 hướng tới đó là: Phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông – lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hoá. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch. Xây dựng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông để phát triển du lịch và dịch vụ. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, đoàn thể, trong đó xác định khâu đột phá là công tác cán bộ. Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc; khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, đưa tỉnh Bắc Kạn trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Quốc Vượng – Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng: Ghi nhận, biểu dương những thành tựu đạt được của Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong nhiệm kỳ qua. Là một tỉnh miền núi nhưng có thuận lợi khi quốc lộ 3 đi qua. Tỉnh còn giàu tiềm năng về phát triển du lịch, truyền thống cách mạng điều này sẽ trở thành tiền đề quan trọng giúp Bắc Kạn tiếp tục phát triển bền vững trong thời gian tới. Từ chỗ thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn cần rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trong nhiệm kỳ 2015 -2020 để thực hiện tốt các nhiệm vụ đồng chí nhấn mạnh: Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn tập trung rà soát quy hoạch tổng thể, trong đó có quy hoạch vùng, quy hoạch phát triển làng nghề. Tích cực đẩy mạnh phát triển về chăn nuôi, trồng trọt có áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cao mở rộng sản xuất theo hướng hàng hóa. Có chính sách khuyến khích, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm của địa phương. Tích cực trồng mới và chăm sóc bảo vệ rừng đầu nguồn, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường và tạo điều kiện cho nhân dân có thu nhập từ dịch vụ rừng. Khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển du lịch dựa trên các điều kiện có sẵn và chủ động hợp tác, phối hợp với các tỉnh thành trong cả nước để phát triển tốt các loại hình du lịch. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục quan đầu tư nâng cao chất lượng dạy học, đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Quan tâm phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc. Có phương án, sắp xếp bố trí dân cư hợp lý , tránh tình trạng di dân tự do.

Trong bối cảnh hội nhập có nhiều cơ hội và thách thức, cán bộ, đảng viên và nhân dân Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn phải chăm lo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, làm tốt công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  Nâng cao công tác đào tạo nhân lực và sử dụng cán bộ có hiệu quả. Tích cực cải cách các thủ tục hành chính.

Tại đại hội lần này, các đại biểu cũng cần tập trung trí tuệ để bàn và biểu quyết một số chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Sáng suốt, Lựa chọn bầu ra các đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo vào Ban chấp hành khóa XI. Đồng thời ngay sau kết thúc đại hội, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn sớm xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch và tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015 – 2020.