Kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số phường Phùng Chí Kiên

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 06/11, đồng chí Nông Ngọc Khanh, Trưởng Phòng Nội vụ thành phố Bắc Kạn cùng các thành viên Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố có buổi kiểm tra tại phường Phùng Chí Kiên.

Theo nội dung báo cáo, kiểm tra thực tế tại phường Phùng Chí Kiên cho thấy: UBND phường đã ban hành các văn bản kế hoạch khắc phục thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2022 và triển khai  nhiệm vụ năm 2023; các nội dung báo cáo cơ bản đảm bảo yêu cầu. Phường đã bố trí công chức phù hợp với vị trí việc làm; về tài chính công thực hiện khá tốt, thực hiện tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ công chức; tiếp nhận 721 hồ sơ, 299 hồ sơ trực tuyến (đạt 40%),.. Hệ thống văn bản, cơ sở hạ tầng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ giao,..

Ông Lê Đăng Hùng, Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên báo cáo kết quả thực hiện CCHC và CĐS năm 2023

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn đề nghị, Đảng ủy, UBND phường tiếp tục rà soát toàn bộ các nhiệm vụ cần thực hiện theo kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2022; ban hành các văn bản đảm đúng thể thức, quan tâm đến các văn bản đôn đốc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023; bổ sung số liệu cụ thể, các hình thức tuyên truyền (thường xuyên, đa dạng) về cải cách hành chính; rà soát các văn bản số hoá; chủ động sắp xếp vị trí công chức và phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp; cần đề xuất cụ thể khi gặp vướng mắc, khó khăn để thành phố hỗ trợ kịp thời; ban hành lại quy chế chi tiêu nội bộ,..;phát huy tổ công nghệ số cộng đồng của phường, các tổ dân phố, lồng ghép thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia các hoạt động chuyển đổi số đạt hiệu quả hơn; tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp(VNPT, Viettel) tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc (18/11); hiện nay nhiều phần mềm mới, khó, cán bộ công chức chủ động tiếp cận sớm các phần mềm mới, khắc phục khó khăn, nâng cao dịch vụ công ích; đề xuất cấp chữ ký số cho công chức khối đoàn thể,…

Triệu Biển