Kiểm tra công tác giảm nghèo, rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn)-Sáng 24/11, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn, đã có buổi kiểm tra tại thành phố Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía thành phố có đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu với đoàn kiểm tra của tỉnh tại buổi làm việc

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn, năm 2023, trên cơ sở UBND tỉnh giao hơn 7 tỷ đồng, UBND thành phố đã giao vốn cho các đơn vị với tổng nguồn vốn gần 4 tỷ đồng.

Đối với Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng vốn được giao hơn 2,6 đồng, hiện đã phân bổ cho một số dự án như phát triển sản xuất chăn nuôi gà Lai hồ tại phường Huyền Tụng, hiện phường đã thực hiện và giải ngân được hơn 200 triệu đồng… Đối với Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng với kế hoạch vốn được giao là hơn 1,6 tỷ đồng, hiện nay đã phân bổ được hơn 55 triệu đồng. Dự án 4, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững. Tổng kinh phí được giao hơn 2,2 tỷ đồng, đã tổ chức 02 lớp học nghề trồng rừng tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng…

Các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thường xuyên được thành phố quan tâm thực hiện. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay thực hiện chính sách tín dụng cho hộ nghèo thành phố đã cho hộ nghèo vay hơn 1,7 tỷ đồng với 28 lượt hộ vay vốn, hộ cận nghèo vay 640 triệu đồng với 12 lượt hộ vay vốn. Giải quyết việc làm cho hơn 700 lao động, đạt 100,5% kế hoạch giao; từ nguồn kinh phí huy động được, thành phố đã hỗ trợ về nhà ở cho 22 cho hộ nghèo.

 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023, thành phố còn 242 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,97%, giảm 43 hộ(0,36%) so với năm 2022; 121 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,98%, tăng 7 hộ so với năm 2022.

Đoàn kiểm tra của tỉnh, kiểm tra thực tế công tác giảm nghèo tại phường Huyền Tụng

Tại buổi làm việc, UBND thành phố Bắc Kạn và phường Huyền Tụng đã báo cáo với đoàn công tác tỉnh về những khó khăn trong công tác giảm nghèo của địa phương, nhất là những khó khăn trong thực hiện các dự án giảm nghèo. Các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố và ghi nhận những đề xuất kiến nghị của thành phố để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả trong công tác giảm nghèo, công tác rà soát hộ nghèo tại thành phố Bắc Kạn trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong việc triển khai giải ngân các nguồn vốn về chương trình giảm nghèo; kiểm tra rà soát lại những kết quả đã đạt được; với các mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế để giảm nghèo cần hỗ trợ trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, để mô hình được duy trì và phát triển; về công tác rà soát hộ nghèo cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho người dân, khi rà soát cần đảm bảo chính xác, khách quan và có sự đồng thuận từ người dân.

Trước khi làm việc với UBND thành phố Bắc Kạn, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực hiện công tác giảm nghèo tại phường Huyền Tụng./.

Hoàng Thạc