Tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật tại phường Đức Xuân

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 24/11, Phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật cho hơn gần 100 đại biểu là Bí thư, tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, chi hội trưởng chi hội nông dân của phường Đức Xuân.

Thiếu tá Hoàng Lương Huy, Ban chỉ huy quân sự thành phố tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự

Các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự; các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt nhấn mạnh các điểm mới, điểm quan trọng cần lưu ý để công tác tuyển quân đạt chất lượng. Nắm được một số nội dung của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thông qua buổi tuyên truyền nhằm giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, từ đó mỗi cá nhân, gia đình nêu cao tinh thần xung kích trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cập nhập nắm bắt được những quy định cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tạo chuyển biến tích cực và đưa công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đi vào nề nếp, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả./.

Đặng Tuyết