Kiểm tra công tác Quản lý khai thác chợ trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Nội dung làm việc của đoàn kiểm tra tập trung vào mô hình quản lý khai thác chợ; công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ, quản lý sử dụng các khoản thu chi, việc đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới mạng lưới chợ theo quy hoạch của UBND thành phố.

Thực tế cho thấy mô hình quản lý khai thác chợ tại Công ty cổ phần chợ Bắc Kạn còn nhiều hạn chế như: khu họp chợ nông thôn không đủ diện tích, chợ Minh Khai sau khi cải tạo có 110 quầy kinh doanh đến nay còn 20 quầy chưa sử dụng; Riêng tại điểm mua bán Quang Sơn thì có tới 10/56 quầy hàng chưa được sử dụng. Mặc dù hệ thống chợ trên địa bàn chưa sử dụng hết công năng nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi trao đổi, mua bán hàng hóa đến nay vẫn chưa được khắc phục. Để phát huy hiệu quả của hệ thống chợ, đồng thời khắc phục những bất cập trong việc buôn bán, kinh doanh không đúng nơi quy định chính quyền cũng như các công ty quản lý chợ cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và có sự quản lý, bố trí các điểm bán hàng hợp lý tại các khu vực chợ tạo sức hút cho người tham gia mua bán.