Kiểm tra triển khai Dự án 8 “Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em”

Chiều ngày 11/5, Đoàn công tác do đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại thành phố Bắc Kạn về kết quả triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em” giai đoạn 2021 – 2025.

     Toàn cảnh buổi kiểm tra triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em” giai đoạn 2021 – 2025 tại TP.BK

  Dự án 8 nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc, nhất là ở địa bàn đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Theo đó, từ năm 2022 đến tháng 5/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan và phường Huyền Tụng xây dựng nội dung, chương trình đảm bảo, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tuyên truyền, triển khai mục đích, ý nghĩa, nội dung của Dự án 8 đến toàn thể hội viên phụ nữ và Nhân dân tổ Khuổi Pái. Tổ chức được 01 hội nghị truyền thông vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình, công đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ, đại biểu là Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng phụ nữ, Cựu chiến binh, Bí thư chi đoàn, hội viên, Nhân dân tổ Khuổi Pái, phường Huyền Tụng.

Các đại biểu cũng đã thảo luận và chia sẻ những hoạt động đã triển khai ở cơ sở cùng những khó khăn vướng mắc để Hội LHPN tỉnh tổng hợp, tiếp thu và phối hợp với các phòng, ban chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động Dự án trong thời gian tới.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Để bảo đảm mục tiêu, nội dung nhiệm vụ đề ra, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố khẩn trương rà soát, đề xuất chỉ tiêu thực hiện hàng năm để điều chỉnh, bổ sung triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em” trong khuôn khổ Dự án tại địa bàn theo đúng văn bản quy định./.

Đặng Tuyết