Kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn thị xã Bắc Kạn

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 02 đơn vị: Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã Bắc Kạn và chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tại Bắc Kạn. Qua kiểm tra, Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đã được Cục Tần số Vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 01 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện số 122642/GP, tần số 95MHz, thời hạn sử dụng đến 18/9/2013. Tại thời điểm kiểm tra, máy phát FM của Đài đã bị hỏng nên không còn hoạt động. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã đã có văn bản gửi Cục Tần số vô tuyến điện đề nghị tạm dừng hoạt động đối với máy phát FM tần số 95MHz và đã được Cục tần số vô tuyến điện đồng ý việc ngừng hoạt động tại văn bản số 2744/CTS-ADCP ngày 31/10/2013; Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tại Bắc Kạn được Cục Tần số vô tuyến điện – Bộ Thông tin và Truyền thông cấp 01 giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện số 138292/GP-GH2 thời hạn sử dụng 01/8/2014 phục vụ công tác điều hành xe taxi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trên tần số 143,825MHz (cho xe), 148,825MHz (cho trung tâm điều hành). Kết quả đo kiểm tra thực tế chi nhánh đã sử dụng các tần số 143,825MHz và 148,825MHz sai quy định trong giấy phép. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai tại Bắc Kạn chấm dứt vi phạm trên, đồng thời thực hiện điều chỉnh tần số 143,825MHz và 148,825MHz đúng theo giấy phép và báo cáo sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn./.