Công văn 766/ UBND – PCTT v/v chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh

Xem chi tiết tại đây: Công văn 766/ UBND – PCTT ngày 22 tháng 5 năm 2019 v/v chủ động ứng phó với lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.pdf