Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 6 năm 2023

(backancity.gov.vn) – Chiều ngày 12/6/2023, tại Hội trường lớn tầng 2, trụ sở Thành ủy – HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn, HĐND thành phố tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất tháng 6 năm 2023.

Các đồng chí: Cù Ngọc Cường, Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn đồng chủ trì kỳ họp.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy  viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trường mầm non Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tại Nghị quyết số 243/NQ-HĐND ngày 30/10/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về chủ trương đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn thành phố Bắc Kạn (nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc dừng chủ trương đầu tư xây dựng dự án Công viên dọc bờ kè bắc Sông Cầu, thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn tại Nghị Quyết số 231/NQ-HĐND ngày 25/8/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 4). Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5).

Các tổ đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 nghe các báo cáo thẩm tra của Ban HĐND thành phố Bắc Kạn

Đại biểu HĐND thành phố tiến hành thảo luận tại Hội trường

Đại biểu HĐND thành phố tập trung thảo luận các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết

Biểu quyết thông qua từng dự thảo tờ trình Nghị quyết

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, toàn bộ các nội dung chương trình kỳ họp đề ra đã hoàn thành theo đúng kế hoạch./.

Triệu Biển