Kỳ họp thứ 2 HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã nghe các báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT – XH, AN – QP 6 tháng cuối năm 2016; tình hình thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định, không có các biểu hiện về hoạt động tôn giáo trái pháp luật; tình hình kinh tế – xã hội của phường cơ bản được duy trì và phát triển. Hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ duy trì; thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng. Về sản xuất nông nghiệp: thực hiện gieo cấy hết diện tích đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ cho sản xuất lúa xuân và rau màu phát triển tốt, duy trì mô hình tăng giá trị sản lượng diện tích đất canh tác trên 100 triệu đồng/ha với diện tích 8 ha. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 684,967 triệu đồng, ước đến hết tháng 7 đạt 764,967 triệu đồng, bằng 55,43 % KH tăng 1,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đến hết 7 tháng là 1,893 tỷ đồng, bằng 56 % KH. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, các tổ dân phố đã huy động nhân dân đóng góp xây dựng và sửa chữa nhà văn hóa, làm cổng chào với tổng số tiền gần 100 triệu đồng, trong đó phường hỗ trợ 20 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa – xã hội: tham gia đầy đủ các chương trình văn hóa, thể thao do thành phố tổ chức đạt nhiều giải cao; triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 17/17  tổ đăng ký đạt văn hóa = 100%; đăng ký danh hiệu GĐVH = 98,27%; phường đăng ký đạt chuẩn văn minh đô thị; Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hướng dân lập 111 hồ sơ, nhận và phát thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội và trẻ em theo quy định; Tổ chức thăm hỏi tặng và chuyển 181 xuất quà của Chủ tịch nước, của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trị giá 49.800.000 đồng và phát 345 kg gạo cho 11 hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết Nguyên Đán; Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm triển khai thực hiện như: tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng giống mới đưa vào sản suất, phát huy nguồn vốn hỗ trợ nông dân, khuyến khcí vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính scahs xã hội với tổng số tiền dư nợ trên 8,2 tỷ đồng, phấn đấu giảm nghèo đạt chỉ tiêu thành phố giao.  Công tác nội vụ, dân tộc tôn giáo thực hiện tốt; An ninh quốc phòng được giữ vững; Công tác quản lý xây dựng – đô thị – môi trường: UBND phường phối hợp với Công an thành phố và Công an phường tiến hành 24 đợt ra quân giải tỏa hành lang ATGT với 195 trường hợp lấn chiếm hành lang, vỉa hè, ra quyết định xử phạt 03 trường hợp với tổng số tiền 45 triệu đồng, cảnh cáo 03 trường hợp.

Những tháng cuối năm 2016, phường tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Phấn đấu thu ngân sách đạt 1,38 tỷ đồng; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các khoản chi ngân sách; thực hiện tốt công tác chính sách, bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, duy trì và giữ vững trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống dưới 14 %; làm tốt công tác quốc phòng  quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác tiếp dân, tăng cường công tác thanh tra nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng hoạt động của ban công tác mặt trận ở cơ sở.

Ngoài ra, các đại biểu còn nghe các Báo cáo về hoạt động chủ yếu, hoạt động giám sát của  HĐND 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2; Báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQVN phường 6 tháng đầu năm 2016 và những ý kiến kiến nghị của UBMT phường đối với HĐND, UBND và đại biểu HĐND phường.

Sau khi nghe các báo cáo của kỳ họp, đã có 9 lượt ý kiến phát biểu chủ yếu tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội – ANQP của phường 6 tháng cuối năm 2016, các ý kiến đã được UBND phường tiếp thu để bổ sung vào báo cáo, đồng thời giải trình và làm rõ một số vấn đề cử tri còn băn khoăn     như: công tác vệ sinh môi trường, tiến độ xây dựng các công trình… 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, ông Lê Đăng Trưởng – Phó Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả của phường Nguyễn Thị Minh khai đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm phường cần tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như: Thu ngân sách địa phương, xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; phát huy thế mạnh sẵn có về văn hóa, thể thể thao đưa phong trào về khu dân cư; phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành làm tốt công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, làm tốt công tác quân sự địa phương, tăng cường và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ chính trị về an ninh quốc gia, Nghị quyết số 09 và các đề án của Chính phủ về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người.

Kỳ họp thứ Hai HĐND phường khóa VI đã thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2016; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về hoạt động chủ yếu 6 tháng cuối năm  2016 của HĐND phường.

Một số hình ảnh của kỳ họp: