Kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VII, thành công tốt đẹp

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, các đại biểu nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Qua gợi ý của chủ tọa kỳ họp về một số vấn đề cần tập trung thảo luận, các đại biểu dành thời gian thảo luận tại tổ. Tiếp đó, UBND thành phố trả lời các ý kiến của các đại biểu; nghe tiếp thu trả lời làm rõ các vấn đề đại biểu nêu trong thảo luận.

Ông Lê Đăng Trưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố điều hành phần báo cáo kết quả thảo luận, các nội dung Nghị quyết trước khi đại biểu biểu quyết thông qua tại kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu nhất trí cho thôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với bà Đào Thị Thúy, nguyên Chủ tịch LĐLĐ thành phố (đã nghỉ công tác) và Thượng tá Bùi Tuấn Hùng, nguyên Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn (đã chuyển công tác khác).

Tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND thành phố đối với Thượng tá Bùi Tuấn Hùng, nguyên Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn (đã chuyển công tác khác); thực hiện bầu bổ sung ủy viên UBND thành phố đối với Thượng tá Hà Quang Tuân, Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Thượng tá Hà Quang Tuân, Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn

Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết gồm: Nghị quyết chương trình giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn năm 2024; Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phó cuối năm 2023; Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát thực hiện việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 01/9/2017 thông qua Đề án phát triển Thương mại – dịch vụ – du lịch giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3); Nghị quyết về việc cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm 2023 (đợt 2). Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 (nguồn chưa phân bổ); Nghị quyết chung kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nội dung các Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ tọa kỳ họp nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 6 diễn ra nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao trí tuệ tập thể trước cử tri toàn thành phố Bắc Kạn. Kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và đạt được kết quả tốt đẹp./.

Triệu Biển