THÔNG TIN BÁO CHÍ: Hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT qua các thủ tục hành chính liên thông

Xem nội dung chi tiết tại đây:Hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT qua thủ tục hành chính liên thông

Nguồn: BHXH tỉnh Bắc Kạn