Ngân hàng CSXH Chi nhánh Bắc Kạn và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023- 2028

Chiều 28/6, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Kạn, giai đoạn 2023 – 2028.

Tại Lễ ký kết, hai đơn vị đã thảo luận, thống nhất lựa chọn Chương trình phối hợp giai đoạn 2023 -2028 tập trung vào các nội dung gồm: Phối hợp trong công tác tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết, các phong trào, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội. Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo,..

Các đại biểu thảo luận, góp ý nội dung chương trình phối hợp

Hằng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với các yêu cầu đặt ra.

Hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023- 2028

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của hai đơn vị, phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương../

Triệu Biển