Thành phố Bắc Kạn thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng về phát triển kinh tế

(backancity.gov.vn/) Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành phố Bắc Kạn đã cụ thể hóa bằng kế hoạch phát triển lĩnh vực kinh tế – xã hội 5 năm và kế hoạch hằng năm để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai. Trong đó, lĩnh vực kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiều gian hàng OCOP thành phố tham gia Ngày hội nông sản – OCOP tỉnh Bắc Kạn

Thành phố Bắc Kạn đang thực hiện tốt chủ trương chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Có thể khẳng định các sản phẩm OCOP đang được đánh giá tốt như các sản phẩm chiết suất từ củ nghệ của Công ty cổ phần công nghệ dược liệu Bắc Hà; HTX Nông nghiệp Tân Thành; HTX Nông nghiệp công nghệ cao BK Foods; các sản phẩm như lạp sườn, thịt trâu khô, bò khô của HTX Dương Quang; Trà hoa vàng của Công ty TNHH Hà Diệp… Đến nay, thành phố có 52 hợp tác xã hoạt động hiệu quả, góp phần tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Tân Thành cho biết: “Đối với các mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc chúng tôi phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của khách hàng. Đầu vào sản phẩm hữu cơ. Đầu ra đạt tiêu chuẩn như đóng gói. Xuất sang Trung Quốc mang lại giá trị lớn, mang lại giá trị cao, tuyển lao động thêm, tăng thu nhập cho các thành viên HTX”

Trên địa bàn thành phố đã bắt đầu hình thành vùng chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Việc liên kết mở rộng sản xuất với các doanh nghiệp, HTX để bao tiêu sản phẩm đang mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương.

Bà Phạm Thị Tươi, Bí thư Chi bộ thôn Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Trồng cây chuối tây rất hợp với người Bắc Kạn, đặc biệt là thôn Bản Bung. Giai đoạn đầu trồng hơn 7ha đem thu nhập cao nhất so với các loại cây trồng khác. Khi chưa trồng chuối tỷ lệ hộ nghèo 20%, bây giờ chỉ còn tầm 5 hộ…”

Thương mại – dịch vụ – du lịch và sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được thành phố Bắc Kạn quan tâm đẩy mạnh phát triển về quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động. Việc thực hiện Đề án phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 mang lại hiệu quả khi số hộ kinh doanh trên địa bàn tăng qua các năm. Thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp. Đồng thời, rà soát, bổ sung vị trí xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Kạn cho biết: “Lĩnh vực kinh tế đạt những kết quả khả quan. Cụm công nghiệp đang dần hình thành, thu hút các nhà đầu tư, nông nghiệp hướng tới sản xuất hàng hóa, hình thành sản phẩm theo chuỗi giá trị, chuyển đổi mô hình canh tác đạt giá trị kinh tế cao…”

Nửa nhiệm kỳ còn lại và những năm tới, thành phố Bắc Kạn tranh thủ nguồn lực đầu tư của TW, của tỉnh cũng như phát huy nội lực xây dựng đô thị phát triển về mọi mặt. Trong đó, hướng tới đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng/người/năm như mục tiêu Nghị quyết 29 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.

Minh Cường