LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

    Ông Dương Hữu Bường
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
Sinh ngày: 25/8/1978
Dân tộc: Tày
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý Khoa học và công nghệ
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Ông Nguyễn Duy Diệp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố; phụ trách phòng Kinh tế

Sinh ngày: 20/6/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Phát triển nông thôn

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 


 

Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 04/01/1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp