LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2015 – 2020

 

Ông Dương Hữu Bường  

Tỉnh ủy viên

Phó Bí thư Thành ủy

Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 25/8/1978

Dân tộc: Tày

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Ông Nguyễn Duy Diệp

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 20/6/1976

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Phát triển nông thôn

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

 


 

Bà Nguyễn Thị Huế

Phó Chủ tịch UBND thành phố

Sinh ngày: 04/01/1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp