LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ BẮC KẠN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

 

Ông Hoàng Hà Bắc
Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố
Sinh năm: 1972
Dân tộc: Tày
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Nguyễn Thị Huế

Chức vụ: Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố

Sinh năm: 1984

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp