Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn chung vui ngày hội đại đoàn kết tại khu dân cư

Thôn Nà Dì, xã Dương Quang có 106 hộ dân, 419 nhân khẩu gồm 2 dân tộc cùng sinh sống. Trong thời gian qua, người dân trong thôn đã đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Đến nay thôn còn 01 hộ nghèo; 95 hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 42 hộ đạt danh hiệu danh hiệu gia đình văn hoá 3 năm liền. Các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách ở khu dân cư được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo.Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn luôn được giữ vững.

          Phát biểu chung vui cùng với người dân thôn Nà Dì trong ngày hội “đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Bí thư Thành ủy -Triệu Đức Lân biểu dương những thành tích mà thôn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn người dân trong  thôn tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá, duy trì khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Đồng chí cũng đề nghị cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, định hướng cho nhân dân về tầm quan trọng của phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, phong trào đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực vào  thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.a

Sau một năm nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc, phòng và phong trào ‘toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ đời sống của bà con tổ Bản Rào, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn đã có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đạt 30 triệu đồng/người/ năm; đường xá, nhà văn hóa được quan tâm đầu tư với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm; Các hộ dân trong tổ đã biết phát huy thế mạnh đồng đất trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như Quýt, Hồng không hạt, Mơ…Vận động 100% trẻ đến trường, tích cực bảo vệ cảnh quan môi trường, trật tự xã hội, tham gia đóng góp, ủng hộ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo…

Đồng chí Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tặng quà cho bà con tổ Bản Rạo, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Qua bình xét, tổ chỉ còn 02 hộ nghèo và 03 hộ cận nghèo. Qua bình xét, có 63/73 hộ đạt danh hiệu ‘gia đình văn hóa’; tổ đạt danh hiệu ‘khu dân cư văn hóa’, có 45 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 03 liên tục (từ 2016 – 2018).  Có 02 gia đình được đề nghị UBND phường biểu dương, khen thưởng.

          Phát biểu chung vui với bà con tổ Bản Rạo,  Đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy mong muốn từ những kết quả đạt được, bà con tiếp tục đoàn kết, sáng tạo để nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người bằng với khu vực đô thị. Tiếp tục thực hiện các nội dung của phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt kết quả cao, mục tiêu phấn đấu không còn hộ nghèo và cận nghèo năm 2019./.

Các tổ dân phố trên địa bàn phường Xuất Hóa sẽ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân từ ngày 9/11/2018 đến hết ngày 15/11/2018./.