Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2018

Các công dân Nguyễn Văn Toán, tổ 9 phường Phùng Chí Kiên; Triệu Thị Xuân, thôn Tân Thành, xã Nông Thượng; Đỗ Duy Việt, thôn Bản Vin, xã Kim Hỷ, huyện Na Rì đã phản ánh với lãnh đạo thành phố các vấn đề liên quan đến vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc về tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân; về khó khăn trong công tác cấp phép xây dựng nhà ở do nằm trong chỉ giới hành lang cầu đường bộ…

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố và xã, phường đã trả lời, phân tích, làm rõ vấn đề hộ gia đình, cá nhân kiến nghị. Lãnh đạo UBND thành phố lắng nghe, trực tiếp giải thích, trao đổi, làm rõ thêm nội dung; tuyên truyền đến công dân các quy định của pháp luật hiện hành và định hướng giải quyết từng vụ việc; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để tham mưu, phối hợp giải quyết các kiến nghị và đơn thư công dân theo quy định của pháp luật.

Nội dung tiếp công dân được ghi thành biên bản và ban hành thông báo kết luận để tổ chức thực hiện; giao cho Ban tiếp công dân thành phố đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo UBND thành phố./.