Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới họp thống nhất công tác bảo vệ rừng và quản lý hành chính vùng giáp ranh

Do một số khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý địa bàn vùng giáp ranh theo bản đồ về địa giới hành chính các cấp thuộc tỉnh Bắc Kạn được hoàn thành theo Chỉ thị 364/CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng – nay là Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là bản đồ 364).

Theo địa giới hành chính cũ, thôn Nặm Dất, Nà Khu thuộc xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới và một phần diện tích tổ dân phố và toàn bộ đền Thác Giềng thuộc tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa. Theo bản đồ 364, một số diện tích đất thuộc thôn Nặm Dất, Nà Khu lại thuộc phường Xuất Hóa nhưng người dân thuộc xã Tân Sơn đang canh tác, trồng rừng và một phần diện tích tổ dân phố và toàn bộ đền Thác Giềng lại thuộc xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới quản lý, nhưng người dân tổ Thác Giềng, phường Xuất Hóa đang sinh sống, canh tác, trồng rừng và quản lý cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các thành phần tham gia đã phản ánh hiện trạng; tâm tư, nguyện vọng của nhân dân vùng giáp ranh và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền để thống nhất phân định nhiệm vụ, quyền hạn, cách thức  tổ chức quản lý của huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn.

Các đồng chí chủ trì hội nghị thống nhất: 2 đơn vị sớm tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn theo bản đồ 364; cấp phép khai thác rừng trồng theo hiện trạng và địa bàn quản lý, tạo điều kiện sinh kế cho nhân dân. Huyện Chợ Mới tổ chức thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSD đất) lâm nghiệp đã cấp để bàn giao cho thành phố hoàn thiện thủ tục cấp GCN QSD đất cho người dân thuộc thôn Nặm Dất, Nà Khu (xã Tân Sơn); hoàn thiện thủ tục cấp GCN QSD đất đối với 08 hộ dân thuộc tổ Thác Giềng (phường Xuất Hóa). Thành phố hoàn thiện thủ tục cấp GCN QSD đất đối với các hộ dân thôn Nặm Dất, Nà Khu đã trồng rừng, canh tác trên địa bàn phường Xuất Hóa nhiều năm nay và cấp phép khai thác rừng trồng trên địa bàn. Riêng công tác quản lý đền Thác Giềng, 2 đơn vị thống nhất báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo để thực hiện trong thời gian tiếp theo./.