Học tập kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính tại thành phố Bắc Giang

Đón tiếp đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Thân Văn Phú, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND; đồng chí Đỗ Xuân Huấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, các cơ quan chuyên môn của UBND thành phố Bắc Giang.

Tại buổi tiếp và làm việc, hai bên đã trao đổi, thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, biện pháp tháo gỡ; nhất là kinh nghiệm hay trong công tác cải cách hành chính.

Thành phố Bắc Giang là địa phương đầu tiên trong tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện mô hình “Một cửa điện tử liên thông”, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả từ tháng 01 năm 2008 và đã mang lại hiệu quả thiết thực; đến nay người dân có thể tra cứu các quy trình, trình tự giải quyết tại bộ phận “một cửa” của thành phố, gồm các thủ tục hồ sơ; thời gian giải quyết…; cơ quan có chức năng có thể theo dõi tình hình, tiến độ giải quyết trên mạng điện tử. Kinh nghiệm cho thấy cần chú trọng thực hiện cải cách hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Thành phố duy trì hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa điện tử liên thông”, gắn với áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; với 100% xã, phường triển khai thực hiện, đem lại cho tổ chức, người dân sự phục vụ tận tình nhất; bộ máy chính quyền từ thành phố đến cơ sở được kiện toàn, củng cố và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Thành phố chỉ đạo các đơn vị lập hệ thống sổ sách, phiếu tiếp nhận và trả kết quả, lưu trữ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa”. Đồng thời, thành phố thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thành phố còn tăng cường rà soát và thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực; công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, địa chỉ tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức ở bộ phận “một cửa” từ thành phố đến xã, phường nên cơ bản các hồ sơ được giải quyết kịp thời và trả kết quả đúng hạn.

Thành phố luôn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, xã, phường trong công tác cải cách hành chính; quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, giải quyết công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức liên quan; thực hiện giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm của đội  ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc, đem lại sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân.

Từ thực hiện cải cách hành chính, một mặt đã phát huy tinh thần trách nhiệm và đổi mới phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; mặt khác góp phần tiết kiệm thời gian, giảm tối đa số lần đi lại của tổ chức và công dân; công tác này còn thiết thực phòng chống tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Đồng chí Triệu Đức Lân – Bí thư Thành ủy thay mặt đoàn công tác cảm ơn thành phố Bắc Giang đã tạo điều kiện giúp đỡ đoàn công tác; đồng chí cũng đánh giá cao sự đổi mới và kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính của thành phố và khẳng định, đây là hình mẫu để thành phố Bắc Kạn tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng vào điều kiện cụ thể trong thời gian tiếp theo./.