Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hoạt động tuyên truyền tại thành phố Bắc Kạn về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ điều tra hơn 80 nghìn hộ dân trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, cuộc tổng điều tra năm nay diễn ra trong thời đại công nghệ 4.0, do đó toàn bộ hệ thống dữ liệu sẽ được nhập bằng phần mềm trên thiết bị như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Với 5 đổi mới quan trọng mang tính đột phá, cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở sẽ nâng cao mức độ chính xác và rút ngắn thời gian xử lý số liệu. Ngay sau lễ ra quân, BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã tiến hành điều tra tại phường Đức Xuân./.