Liên đoàn lao động thành phố: Tặng quà cán bộ công đoàn nghỉ hưu

Tại các gia đình đến thăm, Lãnh đạo LĐLĐ thành phố ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe và đời sống của các đồng chí cùng toàn gia đình, đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục dõi theo và ủng hộ động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cũng khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả quý báu đạt được, đội ngũ cán bộ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức và động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới nhằm góp phần cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố ngày càng đạt chất lượng và hiệu quả cao hơn./.