Liên đoàn Lao động tỉnh kiểm tra hoạt động công đoàn cơ sở năm 2020 tại thành phố

Ngày 26/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Vi Văn Nghĩa – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Công đoàn cơ quan Thành ủy Bắc Kạn và công đoàn phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động công tác công đoàn, các phong trào thi đua và chấm điểm năm 2020.

Qua kiểm tra 02 công đoàn cho thấy: Công đoàn cơ sở đã triển khai tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến hoạt động phong trào tại đơn vị. Ban chấp hành công đoàn cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên của đơn vị. Đồng thời thực hiện khá tốt các nội dung mở sổ sách, ghi chép, theo dõi, lưu trữ các loại công văn đi, đến kịp thời, đầy đủ; xây dựng quy chế hoạt động của BCH, quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế phối hợp hoạt động giữa công đoàn và người đứng đầu đơn vị…

Hàng năm, tham mưu với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; việc sử dụng kinh phí của công đoàn đúng mục đích; hoạt động công đoàn của cơ sở  được thực hiện theo đúng hướng dẫn, bước đầu mang lại những kết quả đáng khích lệ.

Kiểm tra tại Công đoàn cơ quan Thành ủy Bắc Kạn

Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch thực hiện còn chung chung, mang tính hình thức, tính  thực tế chưa cao; việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên khám sức khỏe định kỳ chưa được kịp thời.; …

Tham gia cùng đoàn và là đơn vị quản lý trực tiếp các công đoàn cơ sở, Liên đoàn thành phố Bắc Kạn cũng yêu cầu: Công đoàn cơ sở cần chủ động bám sát chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy đồng cấp để thực hiện tốt vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên tại đơn vị mình.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị cấp ủy, chuyên môn các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên./.

Xuân Thùy – LĐLĐ thành phố Bắc Kạn