Mô hình thanh niên hỗ trợ người dân làm dịch vụ công trực tuyến

Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tạo điều kiện thuận lợi, minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC. Bắt đầu từ ngày 12/5/2023, tại bộ phận một cửa thành phố Bắc Kạn triển khai mô hình Thanh niên hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023.

Đoàn viên thanh niên Chi đoàn Dân chính đảng thành phố Bắc Kạn hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận một cửa.

Các đoàn viên thanh niên của Chi đoàn Dân chính đảng thành phố Bắc Kạn tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân hiểu được lợi ích, ý nghĩa của tài khoản dịch vụ công; cách thức tạo tài khoản dịch vụ công, nộp, tra cứu, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Bước đầu các đoàn viên thanh niên đã giúp người dân tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến. Qua đó giúp họ hình thành thói quen giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Chị Đàm Thị Thu Hà, Bí thư Chi đoàn Dân chính đảng, thành phố Bắc Kạn cho biết: “Với việc thường xuyên thực hiện trực tại bộ phận một cửa, chúng tôi đã thống nhất, đoàn viên thanh niên luân phiên nhau thực hiện hỗ trợ người dân, các thủ tục đăng ký trên dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của tỉnh nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên môi trường mạng, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác CCHC của thành phố.”

Người dân còn được hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng, đặc biệt các thông tin liên quan đến các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, không toàn trình và chỉ tiếp nhận trực tuyến. Chị Triệu Thị Bách, Tổ 8B, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi đến đây, thấy đoàn thanh niên hướng dẫn nhiệt tình, mọi thủ tục nhanh chóng hơn, giúp người dân không phải đi lại nhiều, giải quyết nhanh chóng, rất thuận tiện. Người dân có thể tự vào phần mềm trên điện thoại, đã cài đặt xong hết và chuẩn bị các bước tiếp theo”

Hằng ngày, tại bộ phận một cửa thành phố, Chi đoàn Dân chính đảng sẽ bố trí, phân công 02 đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện nộp hồ sơ trên môi trường mạng. Điều này góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị tại thành phố Bắc Kạn.

Hoàng Thạc