Năm 2024, TP. Bắc Kạn phấn đấu có thêm 04 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên

(backancity.gov.vn)- Triển khai chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, thành phố Bắc Kạn đặt mục tiêu trong năm 2024 có thêm 4 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Sản phẩm chế biến từ thịt lợn của HTX Dương Quang đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao

Để đạt được mục tiêu này, hiện thành phố đã khẩn trương triển khai hướng dẫn các chủ thể kinh tế, các hộ kinh doanh, đăng ký sản phẩm tham gia chương trình. Trên cơ sở khảo sát đánh giá hiện trạng sản phẩm, về nhu cầu thị hiếu của thị trường đối với sản phẩm, lực lượng lao động có tay nghề, khả năng phát triển sản phẩm OCOP theo yêu cầu của chương trình. Rà soát đánh giá hiện trạng quy mô sản xuất, vùng nguyên liệu đối với các sản phẩm OCOP đã được công  nhận, hướng dẫn chủ thể đề xuất nâng hạng sao đối với các sản phẩm có tiềm năng. Đến nay thành phố đã có 34 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP trong đó có 16 sản phẩm đạt 4 sao và 18 sản phẩm đạt 3 sao./.

Hoàng Thạc