Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tập huấn nghiệp vụ cho Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn tại phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại lớp tập huấn học viên đã được nghe các đồng chí cán bộ NHCSXH tỉnh truyền đạt các nội dung cơ bản về mục đích, nguyên tắc, điều kiện thành lập và hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; Chức năng, nhiệm vụ của trưởng thôn trong hoạt động tín dụng chính sách; Hướng dẫn nghiệp vụ tiền gửi của tổ tiết kiệm và vay vốn; Quy định nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro trong trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội; Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH tỉnh; Một số quy định chung nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV; Quy định về nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống NHCSXH; Chức năng, nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó và Ban quản lý tổ…

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

 Kết thúc Hội nghị, ông Nông Văn Hạng – Chủ tịch UBND phường đề nghị các tổ trưởng Tổ TK&VV cần tích cực chủ động trong công tác quản lý vốn ủy thác, phối hợp với tổ trưởng dân phố kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình ủy thác vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng thuộc diện được ưu đãi vốn vay của NHCSXH trên địa bàn phường có cơ hội tiếp cận và sử dụng vốn vay một cách có hiệu quả, nhằm cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương./.