Ngày hội đại đoàn kết thôn Bản Pẻn xã Dương Quang thành phố Bắc Kạn

Thôn Bản Pẻn gồm 04 dân tộc anh em cùng sinh sống, có 108 hộ với 387 nhân khẩu. Trong năm qua, cộng đồng dân cư thôn Bản Pẻn đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao…

          Tại ngày hội đại đoàn kết, thôn Bản Pẻn đã tổ chức khánh thành nhà văn hóa với diên tích khuôn viên trên 4.000m2, tổng giá trị đầu tư gần 250 triệu. Trong đó nhân dân đóng góp 50 triệu còn lại là sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, con em xa quê hương. Công trình nhà văn hóa được đưa vào sử dụng góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hội họp của cộng đồng dân cư.

Chung vui với bà con trong thôn Bản Pẻn, đồng chí Trịnh Đình Sính, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những thành tích mà thôn đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn các tầng lớp nhân dân trong thôn cần tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài./.