Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ 15 phường Sông Cầu thành phố Bắc Kạn

Tại ngày hội các đại biểu, bà con nhân dân trong tổ đã nghe đại diện Ban công tác Mặt trận ôn lại truyền thống 87 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2017), nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân tổ đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Tổ dân phố số 15 phường Sông Cầu gồm 5 dân tộc anh em cùng sinh sống cả tổ có 112 hộ với 476 nhân khẩu. Trong năm qua, cộng đồng dân cư tổ đã nỗ lực phấn đấu, cùng nhau đoàn kết thực hiện tốt nội dung của các cuộc vận động; đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân không ngừng được nâng cao; các phong trào tương thân, tương ái, chăm lo đối tượng chính sách ở khu dân cư được triển khai có hiệu quả thông qua cuộc vận động ủng hộ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ Vì người nghèo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, ra sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ cấp trên giao. Đặc biệt trong năm 2017 tổ không còn hộ nghèo.

Chia sẻ niềm vui với bà con trong tổ 15, đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV tỉnh ủy – Bí thư thành ủy, đã biểu dương những thành tích mà tổ 15 Sông Cầu đạt được trong năm qua; đồng thời mong muốn các tầng lớp nhân dân trong tổ cần: Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện tốt nội dung của cuộc vận động, coi đó là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài; đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.