Đại biểu HĐND thành phố Bắc Kạn tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại hội nghị, đại biểu HĐND thành phố đã thông qua dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VI, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của thành phố 10 tháng  đầu năm 2017 và dự ước cả năm; Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố khóa VI.

Tiếp đó, cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai đã có những ý kiến kiến nghị với đại biểu HĐND thành phố về một số vấn đề như: Việc thực hiện quy chế quản lý đô thị còn một số tồn tại như: vứt xả rác thải, hàng mã, thả rông súc vật… Xem xét lại hệ thống nắp mương, nắp cống. Về các khoản thu nộp của nhà trường; Việc thu các khoản đóng góp của các hộ tạm trú, tạm vắng; Vấn đề lãng phí tài sản công; Nạo vét kênh mương; Nhà làm việc của trụ sở UBND phường đã xuống cấp đề nghị xem xét sửa chữa.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Lãnh đạo UBND phường và đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu giải trình, trả lời một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Những vấn đề còn lại tiếp tục được tổng hợp, phản ánh và chuyến đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.