Nông dân chủ động phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân 2017

Cụ thể, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa hai sẽ gây hại mạnh vào giữa tháng tư giai đoạn lúa đang đẻ nhánh rộ, tại những diện tích mật độ lúa cấy dầy, cấy nhiều dảnh, bón phân không cân đối, nêu không chủ động thăm đồng phòng trừ sẽ gây cháy lúa từng chòm. Về bệnh đạo ôn lá, bệnh phát triển gây hại mạnh vào giữa tháng 4 và đầu tháng 5 trên những diện tích bón nhiều phân đạm và những ruộng trong khe thiếu ánh sáng. Về bệnh khô vằn trên cây ngô phần lớn phát sinh và gây hại trên những diện tích trồng dầy, độ ẩm cao, bón phân không cân đối, những ruộng trồng ngô độc canh.

Để phòng trừ sâu bệnh gây hại, bà con nông dân cần thường xuyên thăm đồng, chủ động phát hiện các loại sâu bệnh gây hại, phòng trừ ngay ở giai đoạn mới gây hại hoặc gây hại nhẹ. Tuân thủ hướng dẫn sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc trị sâu bệnh theo kỹ thuật bốn đúng (Đúng thuốc; Đúng liều lượng, nồng độ; Đúng lúc; Đúng cách). Sử dụng phân bón phù hợp theo từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng./.