Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân

Liên đoàn lao động thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ngày Quốc tế Lao động 1/5, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam. Động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, trong thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tăng cường nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. Ða dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng hình thức tuyên truyền cổ động, trực quan. Tăng cường viết tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố và Công đoàn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5), kỷ niệm 70 năm thành lập Công đoàn tỉnh Bắc Kạn, Tháng Công nhân năm 2017 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động .

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trực tiếp sản xuất để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc kịp thời tham gia với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ tại các doanh nghiệp. Động viên, thăm hỏi, hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp. Triển khai hiệu quả nguồn vốn vay hỗ trợ việc làm, quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” và các nguồn vốn vay khác nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. Các cấp công đoàn tổ chức giám sát và phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra về công tác ATVSLĐ, trong đó tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, đặc biệt quan tâm đối tượng người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, mới được tuyển vào làm việc, người lao động chuyển công việc khác hoặc do thay đổi công nghệ… ở các doanh nghiệp thuộc các ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và sử dụng nhiều lao động.

Với những hoạt động có ý nghĩa trên, “Tháng Công nhân” đã tạo được sức lan tỏa trong xã hội và thực sự có ý nghĩa đối với người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ, qua đó cũng khẳng định được vai trò vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương./.