Ban CHQS thành phố Bắc Kạn chi trả phụ cấp một lần theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ

Tại buổi chi trả đợt này, Ban CHQS thành phố Bắc Kạn đã tổ chức chi trả tiền trợ cấp cho 07 đối tượng theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền là 14.700.000 đồng; chi trả theo quyết định số 62 cho 04 đối tượng với tổng số tiền là 13.600.000 đồng.

 

Chi trả phụ cấp một lần theo quyết định 49 của thủ tướng chính phủ

Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 62 và hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, tính đến tháng 5 năm 2017 BCHQS thành phố đã tổ chức 15 đợt chỉ trả cho 650 đối tượng với tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng; với quyết định 49 đến thời điểm này đã chi trả được 3 đợt cho 77 trường hợp với số tiền trên 155 triệu đồng.

Đây là chủ trương chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và nhà nước ta nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thể hiện sâu sắc truyền thống  “Uống nước nhớ nguồn – đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội.