Nông dân thành phố Bắc Kạn thu hoạch lúa xuân đạt trên 85%

Tranh thủ thời tiết nắng nóng, khô ráo, bà con nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang khẩn trương thu hoạch lúa xuân để chuẩn bị đất  gieo cấy vụ mùa.

Nông dân xã Dương Quang tranh thủ thời tiết thuận lợi thu hoạch lúa

 Mặc dù gặp không ít khó khăn về thời tiết, sâu bệnh hại làm ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất và sản lượng của lúa. Song với sự chủ động của người dân nên toàn bộ diện tích lúa trên địa bàn thành phố vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp thành phố, năng suất lúa năm nay ước đạt khoảng 55 tạ/1 ha; cây Ngô đạt 42 tạ/ha. Phần lớn bà con nông dân trên địa bàn Thành phố đã đưa cơ giới hóa vào thu hoạch nên tiến độ thu hoạch  nhanh và gọn.

Sau thu hoạch xong vụ xuân, bà con nông dân sẽ tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, cày ải phơi đất để tiếp tục xuống giống vụ lúa mùa đúng với lịch thời vụ của ngành chuyên môn đề ra./.

Minh Cường