Phát huy vai trò công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng ở thành phố Bắc Kạn

Thời gian gần đây, thành phố Bắc Kạn đã, đang triển khai nhiều dự án đầu tư, từ khu công nghiệp đến các khu dân cư, dự án giao thông… Quá trình triển khai các dự án, giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn là khâu khó khăn nhất. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dân vận, thành phố đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, từng bước tháo gỡ khó khăn trong GPMB.

Đoàn công tác của thành phố Bắc Kạn tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng tại tổ 11B, phường Đức Xuân.

Gần đây nhất, dự án Khu đô thị Bắc Sông Cầu khi triển khai thực hiện, hơn 200 hộ dân thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang không đồng thuận kiểm đếm để tiến hành thống kê đền bù giải phóng mặt bằng. Nhưng xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng, các cấp ngành, địa phương đã tổ chức 02 cuộc họp bàn với người dân, đến nay chỉ còn 04 hộ chưa chấp thuận kiểm đếm thực địa. Địa phương đang tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến kiến, kiến nghị của công dân để có được sự đồng thuận trong thực hiện dự án.

Thực tế cho thấy, hầu như toàn bộ các công trình, dự án ở địa phương khi thực hiện giải phóng mặt bằng đều có những khó khăn, vướng mắc về nguồn gốc đất, giá đất, đơn giá tài sản, vật kiến trúc, cây cối để tính bồi thường. Hơn nữa nhận thức và ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện chủ trương thu hồi đất và chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa cao đã ảnh hưởng đến tiến độ của các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội… Có những dự án, công trình trên địa bàn thành phố kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được liên quan đến vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng. Công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

Ông Đặng Văn Lê- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố cho biết:“Một số hộ dân chưa đồng tình, chưa tạo điều kiện để thành phố thi công các công trình trên địa bàn. Chúng tôi tiếp tục cùng với các ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ dân phố tuyên truyền vận động người dân để người dân nắm được về chế độ chính sách. Từ đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền triển khai các công trình, dự án đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.”

Thành phố Bắc Kạn đang thực hiện công tác bồi thường, GPMB đối với 10 công trình, dự án. Được giao kế hoạch vốn năm 2022 là 33 công trình, dự án với tổng số vốn đầu tư là hơn 170 tỷ đồng. Các công trình đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy trình. Đa phần đều có sự đồng thuận, nhất trí của người dân. Bên cạnh đó, với những trường hợp chưa thống nhất phương án kiểm đếm, bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cấp ngành, địa phương tiến hành công tác dân vận, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người dân để có sự thống nhất giữa các bên. Thành phố cũng tổ chức tiếp công dân định kỳ giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn.

Ông Đặng Văn Lê- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố cho biết thêm: “Đối với công tác dân vận, chúng tôi tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến cơ sở, hiện nay một số dự án cơ bản đã hoàn thành như tuyến đường đi từ tổ 11B Đức Xuân đi tổ 11 Chí Kiên, chỉ còn vướng mắc một số hộ chúng tôi tiếp tục làm công tác tuyên truyền để người dân chấp hành trong  thời gian tới đây.”

Giải phóng mặt bằng để có quỹ đất sạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư thực hiện dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra là khâu quan trọng hàng đầu. Muốn thực hiện tốt khâu này, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Cán bộ phải hiểu dân, thăm nắm tâm tư nguyện vọng để đảm bảo quyền lợi người dân nhưng cũng phải theo đúng quy định của pháp luật, để thành phố Bắc Kạn sẽ tiếp tục thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn nữa trong tương lai./.

Hoàng Thạc