Phát huy vai trò của Mặt trận trong giữ gìn trật tự ATGT

Để giúp người dân hiểu được những nội dung cơ bản về TTATGT, đưa văn hoá giao thông vào đời sống và phát triển thành phong trào rộng khắp trong toàn thành phố Bắc Kạn, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên và chỉ đạo Mặt trận các cấp trên địa bàn tổ chức hội nghị mặt trận, các đoàn thể và khu dân cư. Qua đó triển khai công tác tuyên truyền, lấy đội ngũ cán bộ mặt trận và lãnh đạo các tổ chức thành viên làm nòng cốt trong công tác vận động nhân dân chấp hành luật ATGT. Quá trình triển khai, hệ thống Mặt trận các cấp đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trực tiếp tuyên truyền đến từng người dân ở khu dân cư cũng như các hội viên, đoàn viên thuộc tổ chức của mình.

          Công tác tuyên truyền, vận động được Mặt trận các cấp tiến hành thường xuyên, liên tục, để không ngừng nâng cao nhận thức, hành động của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Nội dung tuyên truyền được chú trọng triển khai vào việc thực hiện nếp sống văn hoá giao thông, gắn với thực hiện nếp sống văn hoá nói chung; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT, cách ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ và trật tự xã hội, đặc biệt là nguy cơ gây tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia khi lái xe.

Mặt khác, tuyên truyền tới mọi người dân về Luật Giao thông đường bộ, sự cần thiết phải đội mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy; vận động nhân dân nêu cao tinh thần tự giác tham gia bảo vệ các công trình giao thông và hành lang ATGT; kiên quyết ngăn chặn hành vi vi phạm các quy định về ATGT…Bên cạnh việc tuyên truyền, Mặt trận các cấp thành phố còn thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động giám sát của nhân dân trong việc xây dựng các công trình giao thông, nhất là sự giám sát của các ban giám sát đầu tư cộng đồng; đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các vụ vi phạm pháp luật về ATGT, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

          Thêm vào đó, Ủy ban MTTQ thành phố còn quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm TTATGT. Đến nay, toàn thành phố đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình “Khu dân cư văn hoá ATGT” tại hầu hết các khu dân cư trên địa bàn thành phố. Các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo đảm TTATGT.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQVN thành phố sẽ đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT; phối hợp với tổ chức Mặt trận các cấp chọn những cơ sở và khu dân cư có nhiều nguy cơ mất ATGT để làm điểm chỉ đạo tuyên truyền, vận động, xây dựng các mô hình phù hợp; tiếp tục đưa nội dung bảo đảm TTATGT vào tiêu chí xây dựng, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá“, “Khu dân cư văn hoá”.