Phiên họp Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tháng 6/2023

Chiều ngày 07/6, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2023.  Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, các tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xem xét, thảo luận, đóng góp các ý kiến các nội dung: Kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2023. Thông qua báo cáo hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hoạt động giám sát của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023. Thông qua Tờ trình và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển thương mại- dịch vụ- du lịch giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 của UBND thành phố Bắc Kạn. Tờ trình và dự thảo nghị quyết về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn năm 2024. Dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố về triển khai, thực hiện việc quản lý sử dụng ngân sách thành phố trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị theo Nghị quyết của HĐND thành phố và bàn một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VII.

Theo báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố tháng 5/2023. Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ, Tổ đại biểu HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác quản lý quy hoạch và xây dựng, trật tự đô thị và công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Tổng hợp ý kiến cử tri chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và báo cáo tại kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố. Tham dự hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021- 2026 tại huyện Ba Bể. Tiếp nhận chuyển 1 đơn đến UBND thành phố để giải quyết theo thẩm quyền.

Trong tháng 6/2023, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa VII. Tham gia tiếp công dân theo quy định; giải quyết các công việc phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND; tham gia các hoạt động cùng đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tại địa phương.

Kết luận phiên họp, đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị: Các tổ đại biểu HĐND tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, duy trì hoạt động thảo luận của tổ; giao Văn phòng HĐND bổ sung, chỉnh sửa ý kiến, đề xuất của các đại biểu dự họp để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong thời gian tiếp theo./.

Đặng Tuyết