Phiên họp Thường trực HĐND thành phố thành phố tháng 12/2022

Chiều 02/12, Thường trực HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức phiên họp tháng 12/2022. Đồng chí Cù Ngọc Cường- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao đổi tại phiên họp.

  Tại phiên họp, qua xem xét các văn bản dự thảo, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thường trực HĐND thành phố nhất trí thông qua báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thường trực HĐND thành phố tháng 11, nhiệm vụ tháng 12/2022; nhất trí với nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa VII. Thống nhất lĩnh vực chất vấn và đối tượng chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố. Đối với dự thảo báo cáo hoạt động chủ yếu của HĐND thành phố năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND thành phố, Thường trực HĐND giao văn phòng HĐND, UBND tham mưu, chỉnh sửa, bổ sung nội dung theo ý kiến đóng góp của các thành viên dự họp.

Cuộc họp cũng thông qua tờ trình, dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát của HĐND thành phố về việc triển khai, thực hiện Đề án phát triển thương mại- dịch vụ- du lịch giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025 của UBND thành phố. Dự thảo nghị quyết phê chuẩn kết quả giám sát về công tác cải cách hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình một cửa liên thông trong các lĩnh vực trên địa bàn thành phố Bắc Kạn./.

                  Đặng Tuyết