Thành phố Bắc Kạn đánh giá, phân hạng 18 sản phẩm đăng ký OCOP năm 2022

Ngày 02/12, Hội đồng đánh giá, phân định sản phẩm OCOP thành phố Bắc Kạn tổ chức đánh giá 18 sản phẩm của các tổ chức, cá nhân hộ kinh doanh đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022.

Hội đồng đánh giá, phân định sản phẩm OCOP thành phố tiếp nhận 11 sản phẩm đánh giá OCOP đăng ký mới gồm: Thịt trâu héo, lạp sườn gác bếp của HTX BK FOOD; Trà nụ vối, Trà hoa vàng, Trà hoa vàng Bắc Kạn túi lọc của Công ty TNHH Hà Diệp; chân giò hầm Tám Cương, Khau nhục Tám Cương của hộ sản xuất kinh doanh La Thị Tám; Bánh gio Bắc Kạn của HTX bánh gio Bắc Kạn; Rượu mơ Asuka, Rượu mơ Dakimo của Công ty TNHH MTV Asuka Việt Nam; Trà lá quế men đường phèn, HTX Bản Luông. 07 sản phẩm OCOP chứng nhận lại gồm: Tinh bột nghệ nếp đỏ Bắc Kạn cao cấp; Tinh bột nghệ đen Bắc Kạn cao cấp của HTX nông nghiệp Tân Thành; Trà thảo dược Giảo cổ lam núi đá của Công ty nghệ dược liệu Bắc Hà; 04 sản phẩm mộc nhĩ khô; nấm Linh chi nguyên tai, bon sai Linh chi, nấm sò tươi của HTX Minh Anh.

Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố, đây đều là sản phẩm đặc sản, đặc trưng của địa phương. Các chủ thể đã quan tâm đến chất lượng, mẫu mã, an toàn vệ sinh thực phẩm, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh vùng nguyên liệu,.. Căn cứ số điểm đã chấm đối với từng sản phẩm tại phần mềm điện tử sohoaocop.vn. Tại buổi đánh giá, phân hạng, qua kiểm tra hồ sơ các thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố đề nghị các chủ thể trao đổi làm rõ thêm các thông tin liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các văn bản pháp lý liên quan sản phẩm OCOP,.. đồng thời trực tiếp kiểm tra mẫu mã, chất lượng các sản phẩm theo tiêu chí quy định. Kết quả, 18 sản phẩm đăng ký tham gia OCOP đều đạt trên 50 điểm, đủ điều kiện trình tỉnh xét, chứng nhận sao theo quy định./.

Triệu Biển