Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh làm việc tại phường Xuất Hóa

Mặc dù đã trở thành phường từ năm 2015 nhưng đến nay kinh tế của phường Xuất Hoá chưa có đột phá. Hiện nay, sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 65% trong cơ cấu kinh tế của phường, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; thương mại, dịch vụ chưa phát triển mạnh; bình quân thu nhập đầu người chỉ đạt 25 triệu đồng một năm, thấp hơn mức chuẩn của 1 xã nông thôn mới; thu ngân sách hằng năm chỉ đạt trên dưới 400 triệu đồng…

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Duy Chinh đã đến thăm một số mô hình kinh tế khá hiệu quả trên địa bàn phường…Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của phường, đ/c Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Xuất Hoá có điều kiện về giao thông thuận lợi nên cần có giải pháp mạnh mẽ để đưa kinh tế của phường này phát triển. Đ/c đề nghị cán bộ của phường tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng tạo thành sản phẩm hàng hoá, phát triển cây trồng có giá trị, đặc trưng của địa phương. Hiện Xuất Hoá vẫn nhập sản phẩm lương thực, thực phẩm từ dưới xuôi, trước mắt phường phải tự cung cấp được sản phẩm rau, củ, quả cho nhân dân, hướng tới mở rộng cung cấp cho thị trường khác. Đẩy mạnh thực hiện xuất khẩu lao động cũng là cách làm mà đ/c Hoàng Duy Chinh gợi ý cho phường Xuất Hoá để tăng thu nhập cho người dân. Đ/c Phó Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị, cùng với toàn tỉnh xúc tiến thực hiện Đề án “mỗi xã, phường một sản phẩm” , phường Xuất Hoá phải chọn ngay sản phẩm và phát triển thành hàng hoá theo hướng thành lập HTX, sản xuất theo chuỗi liên kết để có thị trường và tăng thu nhập cho người dân. Đ/c đề nghị thành phố BK tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phường Xuất Hoá dựa trên lợi thế về giao thông và mặt bằng, ưu tiên các dự án đầu tư chế biến, tạo việc làm cho người lao động địa phương. Có thể tính đến phát triển du lịch sinh thái nhỏ và các dịch vụ dựa trên nhu cầu của khách du lịch. Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, phải thay đổi nhận thức trong vươn lên của cán bộ và người dân, phát huy vai trò của đảng viên trong làm kinh tế, tham gia các chương trình, dự án nâng cao thu nhập để nhân dân học tập, làm theo. Đảng bộ thành phố Bắc Kạn và Đảng bộ phường phải có quyết tâm chính trị cao trong việc đưa phường Xuất Hoá phát triển mạnh về kinh tế. Đ/c Hoàng Duy Chinh đề nghị phường đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục cả về kiến thức và đạo đức, kỹ năng sống để tạo nguồn nhân lực cho địa phương sau này…