Lãnh đạo thành phố Bắc Kạn tổ chức tiếp công dân

Buổi tiếp lần này gồm 19 công dân đại diện cho các hộ gia đình có đất bị thu hồi khi thực hiện dự án Khu tái định cư Đức Xuân tại tổ 11C phường Đức Xuân. Lãnh đạo thành phố đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với công dân để thống nhất giải quyết những vấn đề dang dở do dự án này không tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Sau khi lãnh đạo thành phố triển khai phương án, cơ bản các công dân đều đồng tình, ủng hộ và đề nghị thành phố, tỉnh sớm giải quyết để nhân dân ổn định cuộc sống do dự án kéo dài đã lâu, nhà cửa xuống cấp không an toàn trong sử dụng; khi thực hiện cần công khai, minh bạch và giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai của một số hộ dân trong khu vực. Các cơ quan chuyên môn thành phố trả lời, phân tích, trình chiếu trên bản đồ từng vị trí lô đất, làm rõ vấn đề mà các hộ dân kiến nghị. Chủ tịch UBND thành phố đã quan tâm, lắng nghe, ghi nhận những kiến nghị hợp lý của công dân; giao cho các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, xem xét, phối hợp, tiến hành thực hiện ngay những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố đã được thống nhất giữa các bên; đồng thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của tỉnh đối với những nội dung quá thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân./.