Phòng GD&ĐT thị xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2015

Hội nghị đã được nghe các dự thảo: Báo cáo kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo Tài chính năm 2014; Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ; Phân công nhiệm vụ; Quy chế chi tiêu nội bộ của phòng GD&ĐT thị xã năm 2015.

Hội nghị đã thảo luận các nội dung trong các bản báo cáo, đóng góp, sửa đổi, bổ sung ý kiến để hoàn thiện báo cáo và biểu quyết các chỉ tiêu nhiệm vụ 2015, 100%  CB,CC,VC phòng GD&ĐT thị xã nhất trí với các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015.

          Tiếp theo, Hội nghị tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015 – 2017, các đồng chí: Lý Thị Lệ Hà, Quản Thị Tâm và Chu Thị Thanh Huyền đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2017.

          Kết thúc Hội nghị, Công đoàn cơ quan phòng GD&ĐT thị xã đã phát động thi đua trong toàn thể CB,CC,VC phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn, thi đua lao động, học tập, lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện và các ngày Lễ lớn của đất nước: Đại hội Đảng các cấp, ngày lễ 30/4, 01/5, 19/5… và chào đón sự kiện thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố trong năm 2015. Tổ chức ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2015 giữa Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn và đại diện một cán bộ, công chức viên chức phòng GD&ĐT thị xã Bắc Kạn.