Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Bắc Kạn khai mạc kỳ thi giải toán trên Internet

Tham dự kỳ thi này có tổng số 595 học sinh đến từ 15 trường thuộc hai bậc học Trung học cơ sở và Tiểu học toàn thành phố. Trong đó bậc tiểu học có 406 học sinh, Trung học cơ sở là 189 học sinh.

Tại lễ khai mạc, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn đã thông quyết định thành lập Ban giám khảo hội đồng coi thi, phổ biến Điều lệ, quy định làm bài thi. Năm nay, số lượng học sinh tham gia cao hơn so với năm học trước. Vì vậy để đảm bảo thời gian làm bài của các thí sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức thi tại 04 địa điểm đó là trường Tiểu học Phùng Chí Kiên, Tiểu học Sông Cầu, Trung học cơ sở Bắc Kạn, THCS Đức Xuân. Cuộc thi giải toán qua internet cấp thành phố diễn ra trong ngày 3/3/2017. Thời gian làm bài của mỗi thí sinh là 60 phút. Trung bình mỗi phòng thi có từ 30 – 40 thí sinh. Dựa trên số điểm làm bài của học sinh Ban giám khảo hội đồng thi sẽ tiến hành xắp xếp thứ tự giải thưởng, trao giấy chứng nhận cho các học sinh đạt giải tại kỳ thi này./.