Thành Đoàn Bắc Kạn chuẩn bị tốt cho các hoạt động Tháng thanh niên 2017.

Theo đó, trong tháng thanh niên năm nay Thành đoàn Bắc Kạn phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu quan trọng như: 100% cán bộ, đoàn viên được học Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 100% Đoàn cơ sở có kế hoạch thực hiện những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng cấp mình. Tổ chức tư vấn sức khỏe, khám phát thuốc cho ít nhất 100 đối tượng gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, người già neo đơn. 100% Cơ sở Đoàn tổ chức “Ngày hội thanh niên Việt Nam” với chủ đề “Tự hào đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình thanh niên, mỗi chi đoàn có ít nhất 01 phần việc thanh niên chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, thực hiện tốt “Ngày chủ nhật xanh”. Hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật do Tỉnh đoàn triển khai.