Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn tập huấn kỹ thuật trồng rau vụ đông

Tại lớp tập huấn, 31 hộ gia đình tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng được phổ biến các kỹ thuật cơ bản về các loại rau vụ đông như: Bắp cải, su hào, các loại rau cải…Trong đó  hướng dẫn về thực trạng sử dụng rau hiện nay của bà con. Cách chọn giống cây trồng, những yếu tố làm cho rau không an toàn, những biện pháp để ngăn  ngừa các yếu tố ô nhiễm trên rau. Các biện pháp sinh học trong phòng trừ sâu bệnh. Hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cho các loại rau trồng sao cho đảm bảo thời gian cách ly trước khi sử dụng, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Qua những kiến thức được cán bộ phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn truyền đạt, các hộ gia đình đã chủ động trao đổi, làm rõ những thắc mắc khi canh tác thực tế các loại rau màu trên đồng đất của gia đình.

Đây là tổ dân phố có truyền thống canh tác rau màu vụ đông khá hiệu quả của phường Huyền Tụng. Việc phổ biến thêm các kỹ thuật canh tác là điều kiện để bà con từng bước nâng cao chất lượng hàng hóa rau màu vụ đông của địa phương. /.