Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ ủy thác năm 2016

Tại Hội nghị ông Hoàng Đình Nhuận – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh đã thông qua các nội dung về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); Các chương trình tín dụng đang thực hiện tại NHCSXH tỉnh; Một số quy định chung nghiệp vụ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV; Quy định về nghiệp vụ xử lý nợ bị rủi ro trong hệ thống  NHCSXH; Các phương thức ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị – xã hội; Chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND cấp xã là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp huyện; Chức năng, nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã trong hoạt động tín dụng chính sách; Hướng dẫn số số 3775/NHCS – KTNB ngày 27/9/2016 của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam về Quy trình, Phương pháp kiểm tra giám sát hoạt động nhận ủy thác cho vay và một số văn bản Sửa đổi thủ tục, quy trình gia hạn nợ thông thường. Các nội dung trong Hội nghị tập huấn  được các phòng chuyên môn và Ban lãnh đạo NHCSXH tỉnh xây dựng khá chi tiết, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, phù hợp với tình hình thực tế của các huyện, thành phố hiện nay, đáp ứng yêu cầu về bồi dưỡng, trang bị kỹ năng và nghiệp vụ trong công tác ủy thác tại các điểm giao dịch xã, phường, đặc biệt là trang bị những nội dung cần thiết cho các thành viên Hội đồng quản trị NHCSXH; lãnh đạo các tổ chức Hội, đoàn thể Thành phố, lãnh đạo UBND, các tổ chức Hội, đoàn thể, các Tổ tiết kiệm và vay vốn các xã, phường trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn.

 

Ông Hoàng Đình Nhuận – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh triển khai các nội dung

Hội nghị cũng dành một khoảng thời gian hợp lý để các đại biểu cùng tiến hành thảo luận các nội dung liên quan đến nghiệp vụ ủy thác và quản lý vốn vay; Một số quy trình trong kiểm tra, giám sát  hoạt động nhận ủy thác cho vay.

Hội nghị thảo luận

Kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Đình Nhuận – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh đề nghị các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị, các tổ chức chính trị – xã hội cấp thành phố và cơ sở, các tổ trưởng Tổ TK&VV  cần tích cực chủ động trong công tác quản lý vốn ủy thác, thống nhất các giải pháp giải quyết những những khó khăn trong quá trình toạt động công tác ủy thác vốn vay, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng thuộc diện được ưu đãi vốn vay của NHCSXH trong toàn thành phố có cơ hội tiếp cận và sử dụng vốn vay một cách có hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển./.