Phòng kinh tế thành phố Bắc Kạn tập huấn Luật thú y năm 2015

Trong một buổi sáng, 60 đại biểu thuộc các phòng, ban liên quan của UBND thành phố, UBND xã phường và một số chủ hộ chăn nuôi được báo cáo viên chi cục thú y tỉnh Bắc Kạn phổ biến toàn bộ nội dung Luật thú y năm 2015.Cụ thể Luật thú y năm 2015 có 07 chương, 116 điều bao gồm: Những quy định chung; Phòng , chống dịch bệnh động vật trong đó có hoạt động giám sát, quy định về vùng, cơ sở an toàn, công tác khống chế, thanh toán một số loại dịch bệnh truyền nhiễm ở động vật, khai báo, chuẩn đoán, điều tra, xử lý ổ dịch bệnh; Hoạt động kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Kiểm soát giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; Quản lý thuốc thú y; Quy định về hành nghề thú y; Một số điều khoản thi hành.

Cuối buổi tập huấn, bằng việc thảo luận và trao đổi, các đại biểu đã hiểu rõ về vai trò, tầm quan trọng và nội dung chính của Luật Thú y và các văn bản liên quan đến công tác thú y, nhất là các nội dung về phòng chống dịch bệnh động vật./.