Phụ nữ phường Huyền Tụng giúp nhau phát triển kinh tế

Hiện nay, Hội LHPN phường Huyền Tụng có 824 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 20 chi hội. Trong phát triển kinh tế, hội viên phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn về vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật. Để giúp hội viên, phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả như: tín chấp với Ngân hàng CSXH tỉnh trên 4,7 tỷ đồng, giúp cho 167 hộ vay; phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên, phụ nữ tham gia…Với việc mạnh dạn áp dụng kiến thức khoa học vào sản xuất, kinh doanh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, như: mô hình chăn nuôi gia cầm với trên 700 con gà, vịt, ngan của chị Đặng Thị Vân – Chi hội phụ nữ  Phiêng My; mô hình chăn nuôi lợn nái, lợn thịt, gà thả vườn của chị Nguyễn Thị Minh, Bế Thị Chuyên – Chi hội phụ nữ Khuổi Mật; mô hình chăn nuôi trâu, bò của chị Hoàng Thị Thu, Hoàng Thị Thắm – Chi hội Nà Pam; Mô hình kinh doanh xưởng mộc của chị Nghiêm Thị Loan – Chi hội Giao Lâm… Các mô hình trên đã cho thu nhập bình quân mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Từ nguồn thu nhập đó giúp chị em có việc làm ổn định, đời sống từng bước được cải thiện.

Cùng với việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, các chi hội phụ nữ còn vận động chị em thực hiện tốt mô hình “Tiết kiệm cộng đồng” được trên 580 triệu đồng giúp cho hơn 450 chị hội viên vay; mỗi chi hội đều thực hiện giúp 01 hộ gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hình thức: giúp nhau ngày công, giống, vốn, chia sẻ kinh nghiệm …; giúp hơn 500 ngày công, trên 800kg gạo và vật liệu xây dựng được trên 100 triệu đồng, giúp cho hơn 30 chị hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Do vậy, từ năm 2012-2015, Hội đã giúp được trên 60 hộ hội viên, trong đó có 10 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ xây dựng một số mô hình đem lại hiệu quả như: mô hình “Tổ phụ nữ trồng rau sản phẩm nông nghiệp sạch” tại thôn Tổng Nẻng có gần 10 hộ gia đình hội viên phụ nữ tham gia, với việc kết hợp trồng rau sạch với chăn nuôi lợn đã giúp các chị thu nhập mỗi năm khoảng  từ 30-100 triệu đồng.

“Phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” do Hội phụ nữ phường Huyền Tụng phát động trong những năm qua không chỉ làm thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất, kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.