Thành phố Bắc Kạn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho cấp ủy viên cơ sở

Từ ngày 13/3 – 16/3, các học viên được truyền tải các chuyên đề cơ bản gồm: Công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở… Ngoài những nội dung trên, lớp bồi dưỡng này thêm nghiệp vụ cho văn phòng như: thể thức văn phòng, tài chính Đảng.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đồng chí cấp ủy viên cơ sở kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản của công tác xây dựng Đảng, sát thực với hoạt động của từng chi, đảng bộ.