Phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Sau khi nghe Ủy ban bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường đã tiến hành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo thẩm quyền.

Kết quả, ông Hoàng Hữu Toàn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường khóa VI; ông Hoàng Văn Chính, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; ông Trương Mạnh Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Nông Viết Vỹ, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường khóa V được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường khóa VI; ông Nguyễn Duy Tiến, Đảng ủy viên, công chức Địa chính – Xây dựng được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường khóa VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, HĐND phường cũng nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ phường tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử; xem xét, quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND và quyết định về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2016.

Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng UBND phường Đức Xuân khóa VI