Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Kạn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX và báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016.

Với 8 lượt phát biểu ý kiến, cử tri đã đề cập đến nhiều vấn đề mà nhân dân địa phương quan tâm như: Việc xử lý hệ thống đường điện khu vực thi công công trình Hồ chứa nước Nặm Cắt chưa triệt để, không đảm bảo an toàn cho người dân; giao thông khu vực thi công lòng hồ đi lại khó khăn; cần sớm hoàn thiện khu dân cư Bắc Sông Cầu; nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn và đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Pẻn theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; cần rà soát lại quỹ đất giao cho Lâm trường Bạch Thông để tránh việc cấp trùng và thu lại phần đất tổ chức kinh doanh không hiệu quả giao lại cho các hộ dân, tránh lãng phí nguồn tài nguyên rừng; những khu vực đã bỏ quy hoạch cần thông báo rộng rãi, đồng thời tổ chức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; sớm xây dựng cầu vượt Nặm Cắt, đường Tây Minh Khai; quan tâm nhiều hơn đến chế độ chính sách cho trưởng thôn; có chế độ phụ cấp hoạt động cho Hội Cựu TNXP cấp xã; tìm giải pháp phát triển kinh tế trang trại, đưa giống cây trồng có hiệu quả vào sản xuất; quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường gần dân; công tác giám sát cần đi sâu, đi sát đến tận cơ sở, địa bàn dân cư…

Ông chí Đinh Quang Tuyên – Đại biểu HĐND tỉnh – Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu, giải đáp ý kiến cử tri

Đa số các ý kiến đã được lãnh đạo sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo thành phố trao đổi, giải đáp và định hướng giải quyết trong thời gian tới. Những ý kiến còn lại, Đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết và thông tin đến cử tri theo quy định./.